logo_nvlf.jpg

Welkom bij Logopediepraktijk
J.Th. Hoogstraten

 

 

Logopediepraktijk J.Th. Hoogstraten is sinds 1988 gevestigd in Emmen; sinds 1990 in de wijk "Rietlanden" aan het Uilenveld 500.

Medewerkers                                                                                                                                                 In de prakijk werken 2 all-round logopedisten, met elk hun interesse voor en specialisaties in bepaalde deelgebieden van de logopedie.                                            Beide medewerkers zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. De medewerkers volgen regelmatig na- en bijscholing om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied en deze toe te passen. Ook maken ze deel uit van een kwaliteitskring en Judith Hoogstraten neemt namens de praktijk deel aan de Vakgroep Samenwerkende Logopedisten Zuid-Oost Drenthe.

Openingstijden:                                                                                                                            Logopediepraktijk J.Th. Hoogstraten is geopend:

  • Maandag 12:00-18:00
  • Dinsdag 08:30-17:30
  • Woensdag 8:30-17:00
  • Donderdag 08:30-17:00
  • Vrijdag 8:30-17:00

Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 0591 630183  Eventueel kunt u zich aanmelden of uw vraag stellen via info@logopedie-rietlanden.nl of het contactformulier van de website.

Beroepscode voor logopedisten
Logopediepraktijk J.Th. Hoogstraten werkt volgens de Beroepscode voor logopedisten.  Daarin is bijvoorbeeld afgesproken dat logopedisten de belangen van de cliënt voorop stellen. Er geldt geheimhoudingsplicht en cliënten worden professioneel behandeld. Ook is er landelijk een klachtenregeling afgesproken. De beroepscode kunt u hier inzien.

Privacy
De logopedist neemt kennis van feiten en informatie van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De wetten Wet Bescherming Persoonsgegevens en Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst worden nageleefd, deze kunt u hier inzien:

WGBO
WBP

Klachten
Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. U vindt deze in de cliënteninformatie map in de wachtkamer. Ook kunt u kijken op de website van het klachtenloket paramedici.