Logopediepraktijk Emmen

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het klachtrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).Elke logopedist is verplicht een regeling te hebben voor de behandeling van klachten van cliënten. Het betreft klachten over het handelen van de logopedist (of het nalaten daarvan), wat nadelige gevolgen heeft voor de cliënt.

Door de beroepsvereniging voor de logopedisten, de NVLF, is een klachtenregeling voor logopedisten tot stand gebracht. De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Ons handelen wordt in hoofdzaak aan die beroepscode getoetst. Logopediepraktijk Rietlanden is aangesloten bij de klachtenregeling van de NVLF.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. U vindt informatie hierover in de cliënteninformatiemap in de wachtkamer. Ook kunt u kijken op de website van het klachtenloket paramedici.