Logopediepraktijk Emmen

Logopedisten

Logopedisten

Karin Beck: Praktijkhouder en logopedist

In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest bij meerdere vrijgevestigde praktijken. Sinds augustus 2017 ben ik praktijkhoudster.

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied volg ik regelmatig na- en bijscholing. Ik ben lid van de Nederlandse Verenging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta als kwaliteitsgeregistreerd aangemerkt in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zesmaal per jaar neem ik deel aan kwaliteitskring Zuid Oost Drenthe, samen met diverse collega’s uit de regio.

Ik vind het een uitdaging om cliënten van diverse leeftijden te helpen bij het verbeteren van de communicatie. Ik vind het belangrijk dat therapie niet alleen leerzaam is, maar ook veilig en vertrouwd voelt. Voor kinderen is het belangrijk dat logopedie leuk is; op die manier leren zij sneller.

Contact en werkdagen:

E-mail: karin@logopedie-rietlanden.nl

Werkdagen:
maandag tot en met vrijdag

Specialisaties:

  • PROMPT 1,2
  • Hodson & Paden
  • Stemtherapie bij volwassenen en kinderen
  • Lezen en spelling
  • OMFT
  • Manuele facilitatie van de larynx
  • Metataal
  • Logopedie bij kinderen met schisis

Syl Regtop: logopedist

In 2020 ben ik afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool te Groningen. In mijn afstudeerfase heb ik stage gelopen bij Logopediepraktijk Rietlanden. Ik heb hier veel ervaring op gedaan en heb het enorm naar mijn zin gehad. Ik ben dan ook blij dat ik, nu ik afgestudeerd ben, als logopedist aan de slag kan in deze praktijk. Daarnaast ben ik ook werkzaam in twee andere logopediepraktijken in Drenthe.

Net als Karin ben ik lid van de Nederlandse Verenging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en sta ik als kwaliteitsgeregistreerd aangemerkt in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zesmaal per jaar neem ik deel aan kwaliteitskring Zuid Oost Drenthe, samen met diverse collega’s uit de regio.

In mijn stages heb ik vooral ervaring op gedaan met spraak-taal problematiek, oromyofunctionele problematiek, stemproblemen, en lees- en spellingsproblemen. Om deze kennis up-to-date te houden zal ik in de toekomst cursussen en nascholingen gaan volgen.Wat ik zo leuk vind aan logopedie is de diversiteit. Logopedie is voor jong en oud en iedere cliënt is weer anders! Tijdens de therapie vind ik het belangrijk om zorg op maat te bieden. Ik kijk graag samen met de cliënt naar wat mogelijk is, welke doelen we stellen en hoe we deze doelen kunnen behalen.

Contact en werkdagen:

E-mail: syl@logopedie-rietlanden.nl

Werkdagen:
woensdag en vrijdag

Specialisaties:

  • all-round logopedist